Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

Spotkania z rodzicami.

 

UWAGA  RODZICE !!!

 

 

Szanowni Rodzice !

Serdecznie zapraszamy na spotkania wychowawców z rodzicami , które zgodnie z Planem Pracy szkoły na rok 2016/2017 odbędą się według poniższego terminarza.

 

Tematyka zebrań z rodzicami:

12.09.2016 r.

( poniedziałek)

Zapoznanie z WZO, planami pracy  wychowawców klas , wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców ,Program wychowawczy i Profilaktyki , deklaracje i zgody na udział uczniów w dodatkowych zajęciach, sprawy różne.

03.10.2016 r.

( poniedziałek)

Spotkanie Rad Oddziałowych z dyrektorem szkoły , Wybory Prezydium Rady Rodziców , sprawy różne.

14.11.2016 r

(poniedziałek)

Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej. Sprawy klasowe.

02.01.2017 r

( poniedziałek)

Konsultacje z rodzicami - informacja  o przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania ( w tym informacja o przewidywanych  ocenach niedostatecznych) wyniki , konkursy itp.,

26.01.2017 r.

( czwartek)

Podsumowanie wyników za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

24.04.2017 r.

( poniedziałek)

Konsultacje nauczycielskie  z rodzicami.

Do 26.05.2017 r

( piątek)

Zebranie w sprawie informacji o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych. Sprawy bieżące wychowawców klas.

19.06.2017 r

( poniedziałek)

Podsumowanie wyników w  roku szkolnym 2016/2017.