Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Sk?ad Rady Rodzicw - rok szkolny 2017/2018

PREZYDIUM :

Przewodnicz?ca Rady Rodzicw : Ewa Czy?

z-ca przewodnicz?cej :Aneta Gulka

Skarbnik :Monika ?ynsza

Sekretarz : Angelika Zawadzka

Cz?onkowie : Joanna Pestrowicz, Aldona Przyby?a, Katarzyna ?awniczak, Aldona Rogi?ska, S?awomir Borowiak,Joanna Brudnicka.

Sk?ad oddzia?owych Rad Rodzicw:

 

Oddzia? dzieci przedszkolnych : Aldona Przyby?a, Anna Gurszy?ska, Ilona Zaj?c.

Klasa I : Katarzyna ?awniczak, Iwona Str?yk, Patrycja On?ko,

Klasa II : Aldona Rogi?ska, Agnieszka Mrozkowiak, Adelajda Borowiak

Klasa III a : Monika ?ynsza, Maria Walkowiak, Wies?awa Walczak,

Klasa III b- Ma?gorzata Sobecka, Angelika Zawadzka, Ma?gorzata Piosik,

Klasa IV- S?awomir Borowiak, Karolina Sikora- Go?cia?ska,

Klasa V -Ewa Czy?, Anna Gurszy?ska, Joanna Pestrowicz

Klasa VI - Aneta Gulka, Lucyna Mrozkowiak, Joanna Ufniak,

Klasa VII - Joanna Brudnicka, Ma?gorzata ?cis?owska, Agnieszka Krystkowiak,