Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

Rada Rodziców

 Skład  Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018

PREZYDIUM :

Przewodnicząca Rady Rodziców : Ewa Czyż

z-ca przewodniczącej : Aneta Gulka

Skarbnik : Monika Łynsza

Sekretarz : Angelika Zawadzka

Członkowie : Joanna Pestrowicz, Aldona Przybyła, Katarzyna Ławniczak, Aldona Rogińska, Sławomir Borowiak,Joanna Brudnicka.

Skład oddziałowych Rad Rodziców:

 

Oddział dzieci przedszkolnych  : Aldona Przybyła, Anna Gurszyńska, Ilona Zając.

Klasa I  :  Katarzyna Ławniczak, Iwona Stróżyk, Patrycja Onóżko,

Klasa II :  Aldona Rogińska, Agnieszka Mrozkowiak, Adelajda Borowiak

Klasa III a  : Monika  Łynsza, Maria Walkowiak, Wiesława Walczak,

Klasa III b- Małgorzata Sobecka, Angelika Zawadzka, Małgorzata Piosik,

Klasa IV- Sławomir Borowiak, Karolina Sikora- Gościańska,

Klasa V - Ewa Czyż, Anna Gurszyńska, Joanna Pestrowicz

Klasa VI - Aneta Gulka, Lucyna Mrozkowiak, Joanna Ufniak, 

Klasa VII  - Joanna Brudnicka, Małgorzata Ścisłowska, Agnieszka Krystkowiak,