Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

Rada Rodziców

 Skład  Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017

PREZYDIUM :

Przewodnicząca Rady Rodziców : Ewa Czyż

z-ca przewodniczącej : Aneta Gulka

Skarbnik : Monika Łynsza

Sekretarz : Angelika Zawadzka

Członkowie : Joanna Pestrowicz, 

Skład oddziałowych Rad Rodziców: Joanna Brudnicka, Aldona Przybyła, Monika Poszelężna, Aldona Rogińska

Oddział dzieci przedszkolnych  : Aldona Przybyła, Anna Gurszyńska, Ilona Zając.

Klasa I  :  Aldona Rogińska, Patrycja Onóżko, Adelajda Borowiak

Klasa II a  : Monika  Łynsza, Maria Walkowiak, Wiesława Walczak,

Klasa II b- Małgorzata Sobecka, Angelika Zawadzka, Lucyna Krystkowiak, 

Klasa III - Monika Poszelężna, Ewelina Kamińska, Justyna Pawlak,

Klasa IV - Ewa Czyż, Kamila Pytel, Joanna Pestrowicz

Klasa V - Aneta Gulka, Lucyna Mrozkowiak, Joanna Ufniak, 

Klasa VI  - Joanna Brudnicka, Małgorzata Ścisłowska, Lucyna Krystkowiak,