Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

.

                                                                                                                            

            

 

 Fundusze unijne dla szkoły.

 

    Do chwili obecnej szkoła trzykrotnie  pozyskiwała  dodatkowe środki pozabudżetowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na realizację dodatkowych działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w oświacie. Dwa pierwsze projekty na łączna kwotę 283 057. 50 PLN pod nazwą Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja i III edycja realizowane były przy współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze , która była Liderem obu projektów rozwojowych . W ramach projektu realizowane były zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych , humanistycznych , języków obcych , umiejętności ICT , a także zajęć sportowych. Prócz tego w ramach środków budżetowych zorganizowanych zostało kilka wycieczek jednodniowych m.in. do Poznania , Wrocławia, Zielonej Góry , Biskupina, Leszna , Głogowa, Kościana, oraz 4 wycieczki kilkudniowe do Warszawy, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego i Krakowa. Dodatkowo szkoła doposażona została w komputery przenośne, tablicę interaktywną, projektory oraz szereg pomocy dydaktyczno - wychowawczych takich jak słowniki, gry edukacyjne i inne. Łącznie w okresie 3 lat  zrealizowanych zostało w dwóch projektach dodatkowo 1060 godzin zajęć  w których uczestniczyło  299 uczniów .

 

Obecnie od października 2013 roku w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa  realizowany jest projekt dla uczniów pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III" na łączną kwotę 30 000, 00 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2014 roku i przewiduje przeprowadzenie 450 dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, zajęć wspomagających z matematyki, języka polskiego oraz kółka matematycznego i zajęć usprawniających wymowę - zajęć logopedycznych. Projektem objętych zostało 36 uczniów klas I - III.