Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

Kadra

                                                                            KADRA SZKOŁY 2018/2019:

 

mgr Mikołaj Błaszczyk - dyrektor szkoły

 

mgr Jolanta Gierlich - nauczyciel rocznego przygotowania przedszkolnego ,

 mgr Magdalena Błaszczyk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa I,

 mgr Barbara Morawska    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa II

mgr Barbara Kajca- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa III

mgr  Joanna Rambolińska-  wychowawca klasy IVa, nauczyciel religii, biblioteki

mgr Bogusław Korczak - wychowawca klasy IV b, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Aneta Grodziska - wychowawca klasy V, nauczyciel historii,

mgr Monika Frąckowiak- wychowawca klasy VI, pedagog, nauczyciel przyrody, geografii

mgr Magdalena Olejnik - wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego,

mgr Barbara Martyniuk - wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki,

mgr Ewa Radzijewska - nauczyciel języka polskiego w klasie IVb

mgr Natalia Przyjemska - nauczyciel języka angielskiego,

mgr Ryszard Czechowski - nauczyciel techniki, informatyki

mgr Maria Sobota - nauczyciel WOS, Wdżr,

mgr Joanna Pawłowska - nauczyciel muzyki,

 mgr Joanna Lewandowska - nauczyciel plastyki,

 mgr Dorota Szuman - nauczyciel biologii, chemii,

 mgr Monika Skorupińska- nauczyciel języka niemieckiego,

mgr Małgorzata Rękoś - nauczyciel fizyki,

 mgr Jan Koniuszko - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Józefiak Mieżowiec - logopeda

mgr Barbara Tarka - Powęska  - nauczyciel doradztwa zawodowego 

mgr Iwona Lasota - Bartkowiak - surdopedagog

mgr Marzena Nowak - tyflopedagog 

 mgr Mikołaj Błaszczyk - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna,