Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

 

 


   

 

  

            AKTUALNOSCI    ROKU   SZKOLNEGO  2014/2015 


II MIEJSCE NA FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ W RAMACH IX WSCHOWSKICH  DNI RECYKLINGU.

     26 września  w sali  Gimnazjum Nr 2  we Wschowie odbyła się kolejna edycja  Festiwalu Piosenki Ekologicznej w ramach IX Wschowskich Dni Recyklingu. Reprezentantką naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Błaszczyk była Dominika Strzelecka uczennica  klasy szóstej , która kolejny raz udowodniła, że potrafi śpiewać !.  Festiwal corocznie organizowany jest przez Spółkę Komunalną we Wschowie , ale tym razem połączony został z  otwarciem Powiatowych Prezentacji Gospodarczych. Po oficjalnym otwarciu prezentacji przyszedł czas na przegląd piosenki ekologicznej w wykonaniu dzieci przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Nasza uczennica zaprezentowała się w utworze pt ; " Mój świat" , który znalazł uznanie w ocenie Jury i nagrodzony został w klasyfikacji końcowej II miejscem festiwalu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ubiegłym roku Dominika zajęła I miejsce . Gratulujemy. 


  Akcja Sprzątanie Świata za nami..

      W środę 24 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. Jej celem jest promocja nieśmiecenia , edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań dzięki, którym ma się zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko.Jak co roku uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców wyposażeni w worki, rękawiczki  oraz grabie i miotły przystąpili do  porządkowania przydzielonych terenów szkolnych i pozaszkolnych . Sprawne ręce naszych uczniów zaopatrzone we właściwy sprzęt dosyć szybko uporządkowały wyznaczone miejsca. Niestety w ostatecznym bilansie zebraliśmy kilkanaście worków śmieci  wśród , których dominowały plastikowe butelki i potłuczone  szkło.....  


 

Ruszyła kolejna edycja zbiórki kasztanów i żołędzi. 

Po raz kolejny przystępujemy do zaszczytnej akcji dokarmiania zwierząt w okresie zimowym wspomagając tym samym  działalność Koła Łowieckiego Nr 68 "RYŚ" we Wschowie. Prowadzona zbiórka kasztanów i żołędzi , która cyklicznie prowadzona była przez naszych uczniów i ich rodziny przez cztery poprzednie lata przyniosła imponujące zbiory w ilości kilku ton owoców.

Dziękując zatem za dotychczasowe duże zaangażowanie uczniów ich rodzin zwracamy się z prośbą o włączenie się w tegoroczną akcję, nad którą czuwa Pani Barbara Kajca.          

 


Realizacja programu Mały Mistrz.
 
  Po udanej  realizacji programów unijnych " Lubska Szkoła Równych Szans II i III edycja", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III" , w roku szkolnym 2014/2015 przyszedł czas na podjęcie działań w innym zakresie. Rozpoczęcie w naszej szkole  programu "Mały Mistrz" współfinansowanego przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki opiera się na realizacji sześciu zasadniczych bloków sportowych tj. rowerzysta - turysta, gimnastyk - tancerz, saneczkarz- narciarz- łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta, pływak - wodniak. Bloki te w zależności od warunków i bazy szkoły z założenia realizowane mają być w okresie trzech kolejnych lat ,a w tym roku skierowane zostały do uczniów klasy pierwszej. Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy i nauka umiejętności ruchowych , których opanowanie nagradzane będzie zdobyciem określonej odznaki, którą uczniowie wklejają do specjalnej legitymacji . Zdobywca kompletu sprawności zdobędzie Tytuł Małego Mistrza.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 .
 
    Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie oznajmił w dniu 1 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015. Po uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym,  dzieci , uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami zebrali się na sali gimnastycznej szkoły aby powitać po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski nowy rok szkolny oraz uczcić minutą ciszy pamięć poległych i pomordowanych w walce o wolność i niepodległość w związku z obchodami 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oficjalnego powitania wszystkich obecnych dokonał dyrektor szkoły - Pan Mikołaj Błaszczyk, który szczególnie przywitał najmłodsze dzieci - 5 latków , oraz pierwszoklasistów. Następnie przedstawił wychowawców poszczególnych klas, nauczycieli i pracowników szkoły. W dalszej części  dzieci i uczniowie rozeszli się ze swoimi wychowawcami do klas , natomiast pierwszoklasiści spotkali się z przedstawicielami policji i straży miejskiej , gdzie po pogadance na temat bezpieczeństwa otrzymali odblaskowe koszulki. Na uwagę zasługuje fakt , iż nowy rok szkolny  w naszej szkole w ośmiu oddziałach rozpoczęło 138 uczniów, z czego , aż w dwóch oddziałach przedszkolnych 5 i 6 latków -   27 dzieci.